Kattungar födda 9/8+10/8


 

Mitt katteri är godkänt enligt § 16 i djuskyddslagen

 

 

 

 

eXTReMe Tracker