FÄRGSCHEM

 

FÄRGER!
Ofta finns det ett intresse att få fram vissa färger när man parar. 
Här nedan finns ett schema som visar hur resultatet kan bli när olika färger "blandas". 
Observera att exemplet visar katter som är  heterozygota, t ex bärare av dilutionsanslag.
*
Parningar mellan homozygota katter ger ett betydligt mer begränsat färgutfall. 
En homozygot katt bär t ex inte på dilutionsanlaget. 
Om två svarta homozygoter paras blir resultatet endast svarta1) avkommor. 
Mellan två heterozygota kan resultatet bli svart och blått2).
*
1) Samt choklad om båda bär på chokladanlaget
2) Samt lila och choklad om båda bär på chokladanlaget

 

Först en förklaring till de benämningar som används, 
nämligen FiFe's färgnummersystem för katt, EMS.
Benämning
Färg
Benämning
Färg
n
svart
blå
choklad
c
lila
d
röd
e
creme
f
svartsköldpadd
blåsköldpadd
h
chokladsköldpadd
j
lilasköldpadd
p
fawn
o
cinnamon

Hankattungar   (* Bärare av choklad/lilagen)
 
Hane
n
n*
b
a
a*
c
d
d*
e
e*
Hona
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 n
 
 na
na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
na 
n*
 
na 
nabc 
nabc 
na 
nabc 
nabc 
na 
nabc 
na 
nabc 
b
 
na
nabc
bc
na
nabc
bc
na
nabc
na
nabc
a
 
 na
na 
na 
na 
na 
a
a*
 
na 
nabc 
nabc 
ac 
ac 
na 
nabc 
ac
c
 
na
nabc
bc
a
ac
c
na
nabc
a
ac
d
 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de
d*
 
de 
de
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de
e
 
de 
de 
de 
de 
de 
e
e*
 
de 
de 
de 
de 
de 
e
f
 
nade 
nade 
nade 
nade 
nade 
nade 
nade 
nade 
nade
nade
f*
 
nade 
nab
cde 
nab
cde 
nade 
nab
cde 
nab
cde 
nade 
nab
cde 
nade 
nab
cde
g
 
 nade
nade 
nade 
ae 
ae 
ae 
nade 
nade 
ae 
ae 
g*
 
nade 
nab
cde 
nab
cde 
ae 
ace 
ace 
nade 
nab
cde 
ae 
ace 
h
 
nade
nab
cde
bcde
nade
nab
cde
bcde
nade
nab
cde
nade
nab
cde
j
 
nade
nab
cde
bcde
ae
ace
ce
nade
nab
cde
ae
ace
 

 

 Honkattungar   (* bärare av choklad/lilagen)
 
Hane
n
n*
b
a
a*
c
d
d*
e
e*
Hona
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n
 
na
na
na
na
na
na
fg
fg
fg
fg
n*
 
na
nabc
nabc
na
nabc
nabc
fg
fghj
fg
fghj
b
 
na
nabc
bc
na
nabc
bc
fg
fghj
fg
fghj
a
 
na
na
na
a
a
a
fg
fg
g
g
a*
 
na
nabc
nabc
a
ac
ac
fg
fghj
g
gj
c
 
na
nabc
bc
a
ac
c
fg
fghj
g
gj
d
 
fg
fg
fg
fg
fg
fg
de
de
de
de
d*
 
fg
fghj
fghj
fg
fghj
fghj
de
de
de
de
e
 
fg
fg
fg
g
g
g
de
de
e
e
e*
 
fg
fghj
fghj
g
gj
gj
de
de
e
e
f
 
nafg
nafg
nafg
nafg
nafg
nafg
defg
defg
defg

defg

f*
 
nafg
nabc
fghj
nabc
fghj
nafg
nabc
fghj
nabc
fghj
defg
defghj
defg
defghj
g
 
nafg
nafg
nafg
ag
ag
ag
defg
defg
eg
eg
g*
 
nafg
nabc
fghj
nabc
fghj
ag
acgj
acgj
defg
defghj
eg
egj
h
 
nafg
nabc
fghj
bchj
nafg
nabc
fghj
bchj
defg
defghj
defg
defghj
j
 
nafg
nabc
fghj
bchj
ag
acgj
cj
defg
defghj
eg

egj

 

När det gäller färgen vitt är den speciell. 
En vit katt är oftast1) inte genetiskt vit. 
Den genetiska färgen kan vara vilken som helst. 
Vilken färg den vita katten har kan ibland ses när katten är liten. 
Vissa kattungar har fläckar på huvudet som visar 
denna genetiska färg. Om kattungen är creme eller röd 
syns inte dessa fläckar. Den vita kattens fläckar är inte "hörselfläckar" 
som det ibland sägs. Dövhet, som är vanligare på vita katter 
än på andra färger, "sitter i färgen". 
En vit katt med blå ögon löper betydligt större risk att 
bli döv/få nedsatt hörsel än en vit katt med orange/gula ögon.

1) Undantag för Foreign White som är en genetiskt vit katt